Fiziksel aşınma

Bir materyalin zaman içinde uğradığı aşınma

Fiziksel aşınma bir materyalin zaman içinde fiziksel koşullar altında uğradığı aşınmadır. Fiziksel aşınma terimi daha çok coğrafyada kullanılır. Toprak oluşumu, coğrafik şekillerin oluşumu gibi olaylarda etkisi görülür. Fiziksel aşınma sıcaklık farkından ortaya çıkar. Yüksek sıcaklıkta genleşen madde(örneğin kaya) hava soğuduğunda büzüşme dönemine girer ve bu boyut değişimi kayada çatlaklara dönüşür. Sürecin çok kez tekrarından sonra kaya ufalmaya ve toprak halini almaya başlar. Çöllerdeki kumların çok yaygın olmasının sebebi budur. Çölde günlük sıcaklık farkları 60 °C 'yi bulabilir. Sıcaklık farkının bu denli yüksek olması kayaların toprağa/kuma dönüşmesine neden olur.