Filogenetik ağacı

evrimsel ilişkileri gösteren bir grafik ağacı
(Filogenetik ağaç sayfasından yönlendirildi)

Bir filogenetik ağaç veya evrim ağacı farklı biyolojik türler veya ortak bir atası olan diğer varlıkların arasındaki evrimsel ilişkileri gösteren bir grafik ağaçtır. Bir filogenetik ağaçta, iki dalın ayrıldığı her bir düğüm noktası altsoyların ortak atasını temsil etmektedir. Bazı ağaçların dal uzunlukları alt türlerin birbirinden evrimsel olarak ayrışma zamanı ile ilişkilidir. Her düğüm bir takson, yani bir taksonomi birimidir. İç düğümler geçmişte var olmuş taksonlara ait olup doğrudan gözlemlenemeyeceği için hipotetik taksonlar olarak adlandırılır.

Fig. 1: rRNA genleri için oluşturulmuş tartışmaya açık bir ağaç.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir

Resimler değiştir

Genel değiştir