Filogenetik ağaç

Fig. 1: rRNA genleri için oluşturulmuş tartışmaya açık bir ağaç.

Bir filogenetik ağaç veya evrim ağacı farklı biyolojik türler veya ortak bir atası olduğuna inanılan diğer varlıkların arasındaki evrimsel ilişkileri gösteren bir grafik ağaçtır. Bir filogenetik ağaçta, iki dalın ayrıldığı her bir düğüm noktası altsoyların ortak atasını temsil etmektedir. Bazı ağaçların dal uzunlukları alt türlerin birbirinden evrimsel olarak ayrışma zamanı ile ilişkilidir. Her düğüm bir takson, yani bir taksonomi birimidir. İç düğümler geçmişte var olmuş taksonlara ait olup doğrudan gözlemlenemeyeceği için hipotetik taksonlar olarak adlandırılır.

İleri okumaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

ResimlerDüzenle

GenelDüzenle