Feraizcizade Mehmet Şakir

Feraizcizade Mehmet Şakir (1853 – 1911), Türk oyun yazarı. Babası Feraizci-zade Hacı Hasip Efendi'dir. 14 Rebîü'l-âhir 1296/26 Aralık 1852'de Bursa'da doğmuştur. Çok iyi bir öğrenim görmüş, çeşitli işlerde çalışmıştır. Bir ara Fasulyeciyan topluluğuna diksiyon ve edebiyat dersleri verdi. Çeşitli memurluklarda bulunmuştur. Bunlar: Maliya Hazine-i Celîlesi Mühimme ve Hüdavendigar vilayetinde Tahrîr-i Emlak ve Tahrîrat kalemlerinde mülâzemetle görev yapar. 2 Ağustos 1867'de tine mülazemetle Mektûbî Kalemi'ne girmiştir. 14 Mayıs 1872'de Mektûbî Kalemi müsevvidliğine getirilmiştir. 15 Mart 1876'da Mektûbî Kalemi mümeyyiz-i evvelliğine nakl edilmiştir. 1883'te Bursa'da bir basımevi kurdu ve Nilüfer dergisini yayımladı.[1] Ayrıca birçok kitap bastı. Molière'in etkileri görülen oyunlarında geleneksel Türk oyunlarının öğelerini ve yöntemlerini Batı'nın sahne teknikleriyle kaynaştırmaya çalışmış olan yazar 1911 yılında ölmüştür.

Eserleri değiştir

  • Menazırü'l Letaif
  • Teehhül yahut İlk Göz Ağrısı (5 perde, 1882)
  • İnatçı yahut Çöpçatan(Bursa,1882)
  • Evhami (3 fasıl 1881)
  • İcâb-ı Gurur yahut İnkılâb-ı Muhabbet (3 perde, 2 tablo, 1881)
  • Kırk Yalan Köse (1882)
  • Yalan Tükendi (1882)
  • Perseng (1894)
  • Sarf-ı Lisan-ı Âdemî, Şükûfe-nisâr-ı Zebân-ı Umûmî ve Osmânî

Kaynakça değiştir

  1. ^ Alev SINAR ÇILGIN, "Bursa'nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1