Feigenbaum sabiti

Feigenbaum sabiti, doğrusal olmayan bir sistemin çatallanma diyagramındaki oranları gösteren matematiksel sabittir. Amerikalı fizikçi Mitchell Feigenbaum tarafından bulunmuştur.

Feigenbaum sabiti δ, bir çatallanma diyagramında arka arkaya gelen aralıkların oranının (Li / Li + 1) limitini ifade eder.