Fanzin

Fanzin, İngilizce FANatic ve magaZINE kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyaldir. Farklı yöntemlerle çoğaltılan örnekleri olmakla beraber genellikle fotokopi aracılığı ile çoğaltılarak, satış amacı güdülmeden dağıtılan yayınlardır. Dergiden (süreli yayınlardan) ayrı olarak, süresi belirsiz olarak çıkar ve daha amatörce hazırlanır.

Türkçede "Fanzin" olarak kullanılan "fanzine", genelde belirli bir konu üzerine işlenen yapıtlardan (yazı, resim, fotoğraf, karikatür vb.) oluştuğu gibi, değişik ve çeşitli konuların yapıtlarının da bir araya gelmesiyle oluşabilir. Her türlü materyal kullanılarak oluşturulabilen fanzinler tek sayfalık olabileceği gibi birbirine zımbalanmış, iğnelenmiş çok sayıda sayfadan da oluşabilir. Geleneksel olarak el yazısı, daktilo, kolaj, çizim gibi farklı elementlerden oluşur.

TürleriDüzenle

Karma fanzinlerDüzenle

İçerik bakımından edebiyat, müzik, karikatür ve hatta güncel konulara farklı yorumlar da getiren fanzinlerdir.

Bilimkurgu FanzinleriDüzenle

Fanzin bilimkurgu edebiyatının içinde doğduğu için en büyük ve en önemli örnekleri bilimkurgu fanzinleridir. Türkiye'de ilk fanzin örneği de bir bilimkurgu fanzini olan Antares fanzindir. Bugün Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde 30 yıldan fazladır devam eden birçok bilimkurgu fanzini vardır.

Müzik fanzinleriDüzenle

Müzik fanzinleri ana temasını müzik kültürünün oluşturduğu fanzinlerdir. Genellikle punk, rock ya da elektronik müzik ile ilgili olan fanzinlerdir. Kimi zaman siyasi konularla da ilgili olabilmektedirler.

Edebiyat fanzinleriDüzenle

Şiir, öykü ve hikâye gibi eserleri barındıran fanzin türleridir. (bkz. Aykırı)

Çizgiroman fanzinleriDüzenle

Çizgiroman hakkında haber ve bilgilendirici yazılara yer veren fanzin türleridir. Sadece amatör çizgiroman fanzinleri de mevcuttur. (bkz. Çapa Çizgiroman Grubu)

Politik fanzinlerDüzenle

Politik içerikli fanzinlerdir. Her türlü siyasi duruş ve görüş ile ilgili olabilen bu tür fanzinler, sosyalist, anarşist ve çevreci gruplar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Tribün fanzinleriDüzenle

Taraftar tribünlerini konu alan fanzinlerdir.

İçeriksiz fanzinlerDüzenle

Herhangi bir belirgin içeriği olmayan, içerisinde her türlü yazı, fotoğraf, kolaj kullanılan fanzinlerdir.

Diğer tür fanzinlerDüzenle

Spordan, karikatüre birçok konu hakkında çıkartılan tematik fanzinler.

DeğişimDüzenle

Fanzinlerin geçtiğimiz yıllara kıyasla sayıları gitgide azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise teknolojinin gelişmesi ve internet gibi bir platformun gelişmesi ve yaygınlaşmasıdır. Blog, e-zine gibi elektronik yayınlar gitgide popülerleşmektedir.