Faik Paşa

Faik Paşa (Süleyman) (d. 1845, İstanbul - ö. 1909, İstanbul) Türk askerdir. Deniz harp okulunu bitirdi. Ümit Burnu'nu geçtiği için 1864 yılında yüzbaşılığa terfi ettirildi. Orduya 93 Harbi'nde büyük yararlılık gösterdi. 1885 yılında Bahriye Nazırlığı'na getirildi. Özgür düşüncelerini savunduğu için II. Abdülhamit tarafından dışlandı. Sürgüne gönderileceği sırada Kıbrıs'a kaçtı. Ancak II. Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'a dönebildi.

KaynakçaDüzenle

  • Büyük Larousse Ansiklopedisi, Sayfa 3955, Milliyet Yayınları, 1992