Ezoterik Nazizm

Ezoterik Nazizm veya Ezoterik Hitlerizm, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Nazizmin mistik yorumlarından ve uyarlamalarından biridir. 1945'ten sonra Üçüncü Reich'ın ezoterik unsurları, beyaz milliyetçilik ve Neo-Nazizm'in yeni völkisch dinlerine adapte edilmiştir.