Ana menüyü aç

Eudokia Baïana

Bizans İmparatoriçesi

Eudokia Baïana (ö. 12 Nisan 901) Bizans İmparatoru VI. Leon'un üçüncü karısı.

Eudokia Baïana
Bizans İmparatoriçesi
Hüküm süresi 900–901
Eş(leri) VI. Leon
Hanedan Makedon Hanedanı
Doğum 9. yüzyıl
Ölüm 12 Nisan 901

Vakanüvis Günah Çıkartıcı Theofanis'in Vakainamelerinin (kronikler) VII. Konstantin döneminde yaşayan yazarlar tarafından devam ettirilmiş Oi meta Theofanin adlı Vakainamede, hakkında çok az detay kayıt edilmiştir.

Theofanis'e göre, Eudokia Anadolu'nun kuzey batısında bulunana Opsikion Themasındandır.

900 yılının baharında, VI. Leon, Eudokia ile evlendi. Önceki iki karısı erken ölmüşlerdi. VII. Konstantin'in, De Ceremoniis adlı kitabına göre bu evliliklerden üç kız çocuğu olmuş ama oğlu olmamıştı. Bu evlilikle ardılını güvence altına almak istiyordu.

Georgiy Ostrogorskiy, Bizans Kanunları ve Ortodoks Kilisesi uygulamalarına göre üçüncü evliliğin teknik olarak yasal olmadığını belirtir. Bu evlilik için, VI. Leon'un, Konstantinopolis Patriği II. Antony'den izin almış olması muhtemeldir.

Bir yıl sonra Eudokia doğum sırasında öldü. Theofanis, çocuğun ölü doğduğunu ve isimsiz olduğunu kaydeder. Fakat "De Ceremoniis", Leon'un çocuklarını listelerken Basileios isminde bir oğuldan bahseder. Bu da çocuğun isim verilecek kadar yaşadığını gösterir. "De Ceremoniis", Havariyyun Kilisesi'ne gömüldüğünü belirtir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle