Etkinlik

Etkinlik (veya olay) aşağıdaki anlamlara gelebilir: