Eter teorileri

Fizikteki eter teorileri, eterin ortamın varlığı için gerekli olan boşluk doldurucu ve elektromanyetik veya yer çekimi kuvvetlerinin yayılması için gerekli olduğu madde olduğunu öne sürümektedir. Çeşitli eter teorileri ortam ve madde konularını somutlaştırmaktadır. Bu erken zamanın modern eteri adını aldığı klasik elementle çok az ortak özelliğe sahiptir. Özel göreliliğin gelişiminden dolayı eterin önemli teorisinin kullanımı arık modern fizikte kullanılmamaktadır ve yerini daha soyut modeller almıştır.

Tarihsel modellerDüzenle

Luminiferous ( Işık saçan) eterDüzenle

19. yüzyılda ışık taşıyan eter anlamına gelen Luminiferous eter ya da eter ışık yayılımı (elektromanyetik radyasyon) için teorize edilmiştir. Ancak yeryüzünün hareketini anlamak için yapılan Michelson-Morley deneyi gibi 1800'lerin sonlarından yürütülen ve sayıları giderek artan karmaşık deneyler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Önerilen eter sürükleme aralıkları teorileri geçersiz sonuçları açıklayabilirdi, fakat bunlar daha da karmaşık ve keyfi görünümlü katsayılara ayrıca fiziksel varsayımlara meyilliydi. Joseph Larmor elektronların ivmelenmesine neden olan manyetik alanın hareketini eter açısından düşündü. Hendrik Lorentz ve George Francis FitzGerald kesin eter hareketinin saptanamaması için gerekli olan Lorentz eter teorisininin çalışılmasını sundu. Fakat eğer denklemleri doğru olursa Albert Einstein’in 1905'teki özel görelilik teorisi eterin tamamına bakılmadan aynı matematiği oluşturacaktır. Bu olay birçok fizikçi için Luminiferous eterin modern durumlarda kullanışlı olmayacağını göstermiş oldu.

Mekanik yerçekimi eteriDüzenle

16. yüzyıldan 19. Yüzyılın sonlarına kadar yerçekimsel olgular eter kullanılarak modellendirilmiş oldu. Diğer modeller Isaac Newton, Bernhard Riemann ve Lord Kelvin tarafından öne sürülmüş olsa da, en çok bilinen formüllemeler Le Sage’nin yerçekimi teorisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu konuların hiçbiri günümüzün bilimsel topluluğuyla bağdaştırılamaz.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle