Estonya Evancelikal Lüterci Kilisesi

Estonya Evancelikal Lüterci Kilisesi (Estonca: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik) Hristiyan ve Protestan bir kilisedir, Alman teolog Martin Luther'in ilkelerini benimser.

Viljandi Aziz Poul Kilisesi

1940'ta Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik kilisesi piskoposu Johan Kõpp İsveç'e kaçınca bu kilise hiyerarşisi yerine 1944 yılında kuruldu. 1940 yılında Estonya'nın Sovyetler Birliği'ne katılması ile birlikte kilisenin mal varlığına el konuldu ve gücü zayıfladı, ülkede dini eğitim yasaklandı ve birçok teolog Sibirya'ya sürüldü. 1988 yılında Sovyetler Birliği'nde dini reformlarla birlikte kilise etkinliklerini arttırdı.

Tartu Üniversitesi'nide 1920'lerde ilk defa kadın öğrenciler ilahiyat eğitimi almaya başladı, ancak rahip unvanı alabilen ilk kadın 1967 Laine Villenthal olabildi.

2006 yılında kilise, yaklaşık 200.000 üyesi olduğunu açıkladı. Kilisenin şu anki başpiskoposu Andres Põder'dir.

Dış bağlantılar

değiştir