Ermenistan Anayasası

Ermenistan Anayasası, 5 Temmuz 1995 tarihinde ulusal çapta gerçekleştirilen bir referandum sonucu kabul edilmiştir. Bununla birlikte Ermenistan, demokratik, bağımsız, egemen ve üniter bir cumhuriyet hâline geldi. Erivan, ülkenin başkenti olarak tanımlandı. Seçme hakkı, halkın doğrudan katılımıyla düzenlenen seçimler aracılığıyla halka verildi. Anayasal bir değişikliğin ya da ülke sınırlarında değişiklikler öngören konularınn karara bağlanmasında yine halkoylamasına gidilmesi kararı alındı. Mevcut Ermenistan anayasası 117 maddeden oluşmaktadır. En son anayasayla ilgili olarak 27 Kasım 2005 tarihinde halkoylamasına gidilmiş ve değişiklik kabul görmüştür.