Erkliğ Han

Erkliğ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Uzay Tanrısı. Yıldızlardan, göktaşlarından ve gök nesnelerinden sorumludur. Erklik olarak da söylenir. Adı gezegenlerden birisine (Satürn veya Venüs) verilmiştir. Birçok bilimciler, (Erklik söyleyişi) isim benzerliği yüzünden Tengricilikte yeraltı âleminin efendisi olan Erlik ile karıştırırlar.

Tengricilikte Venüs gezegeninin efendisidir. İnanışa göre gökyüzünde yıldız kaymalarının sorumlusu da Erkliğ Han'dır. Bunlara ateşli ok denir. Erlik Han ile karıştırılmamalıdır.

EtimolojiDüzenle

(Erk) kökünden türemiştir. Erkli (güçlü, kuvvetli) demektir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle