Eretria

Yunanistan'da bir kasaba

Eretria, Yunanistan'ın Girit adasından sonra en büyük adası olan Eğriboz adasında bulunan, kökeni antik çağa dayanan bir kasabadır. Anlamı "Kürekçiler Şehri"dir. M.Ö. 6-5. yüzyılda birçok tarihçinin bahsettiği bu şehir, önemli tarihi olaylara aktif olarak katılmış olan önemli bir Yunan Kent devletidir. Yunan - Pers Savaşları'nda da Atina ile aynı saflarda yer almıştır.