Eon, birçok gnostik sistemde yer alan, tanrının çeşitli şekillerde kendisinden ortaya çıkması, sızması anlamında kullanılan bir kavramdır. Tanrının sızıntıları, sistemine göre farklı çeşitlerde adlandırılsa da, gnostik düşüncenin bütün okullarının temelini oluşturmaktadır.