Enzâl

Enzâl, barınma imkânları ve azıkların (kumanya) temin edilmesi için sefere çıkan orduların emrine verilen hem bir vergi hem de bir görevdir.

Anlamı bilinmeyen ama olduğu sanılan diğer vergilerDüzenle

  • el-Kalaf
  • el-Aksât
  • el-A'şar
  • Haşar es-Sür