Envanter, belirli bir tarihe ilişkin borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin, sayım, kontrol ve düzeltme yaparak saptanmasıdır.

Psikolojide kullanılan envanter ise (envanter tipi test), sadece evet ve hayır ile cevaplanacak soruları içerir. Fransızca 'dan gelen bir kelime. (Inventory) Ticari şirket ve ya firmanın; demirbaş, para, hizmet ve mülk gibi varlıklarının açık bir şekilde gösterilen faaliyete verilen isimdir. Her hangi bir durumu gösteren çizelge.

Ticari envanter değiştir

Her ülkenin kendine ait muhasebe ve envanter sistemi vardır; bu yazı ekonomi teorisi, Birleşik Devletler finansal muhasebe kuralları, ve Eliyahu M. Goldratt'ın throughput accounting indendir. Ulusal sınırlar ekonomiyi sınırlamaz, ve throughput accounting fonksiyonları ulusal düzenlemelerden bağımsızdır çünkü kamusal finans raporlarını sadece dolaylı olarak etkiler.

ABD deki kuruluşlar envanter lerini kullandıkları Generally Accepted Accounting Practices (GAAP) uygun olarak kullanırlar, ki bu kurallar Financial Accounting Standards Board (FASB) (ve diğerleri) tarafından konmuştur ve uygulanması ABD menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ve diğer federal ve yerel yönetimler tarafından zorunlu tutulmuştur. Envanter yönetimi işletmelerin iç işlerini maliyet muhasebesi metotlarından dolayı etkiler.


Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir