Varlık-bağıntı modeli

(Entity-relationship model sayfasından yönlendirildi)

Varlık-bağıntı modeli (İngilizce: Entity-relationship model), gerçek hayattaki nesneler ve aralarındaki ilişkileri, bağlantıları tasvir eden bir modelleme tekniğidir. Genellikle veritabanı oluşturmak için kullanılmaktadır.

Chen simgelenimiyle bir örnek entity-relationship modeli

Bu modelleme tekniği 1976 yılında Peter Chen tarafından bilime kazandırılmıştır. 1977 yılında Smith and Smith tarafından geliştirilmiş ve 1980'li yıllarda Wong ve Katz tarafından son şeklini kazanmıştır.