Enron skandalı , Ekim 2001'de başlayan ve nihayetinde, merkezi Amerika Birleşik DevletleriTeksas eyaleti, Houston şehrinde bulunan Amerikan enerji şirketinin iflası ile sonuçlanan yolsuzluk olayı. Dolaylı yoldan dünyanın en büyük beş bağımsız denetim firmalarından biri olan Arthur Andersen'ın dağılmasına yol açmıştır. Amerikan tarihindeki en büyük iflas vakası olmasının yanında Enron tarihin en büyük denetim skandalı olmuştur.

1985 yılında Kenneth Lay tarafından kurulan Enron, sonrasında Houston Natural Gas ve InterNorth ile birleşmeye gitmiştir. Birkaç yıl sonra Jeffrey Skilling Enron şirketinde çalışmaya başlamış ve kaybedilen proje ve anlaşmalardan gelen milyarlarca dolarlık borcu saklamak amacı ile muhasebe grupları, özel amaçlı girişimler ve zayıf finansal raporlamalardan üst düzey yönetimler kurmuştur. Şirket'in Üst Düzey Finans Yöneticisi (CFO) ve diğer yöneticiler Enron'un yönetim kurulu kararlarını ve denetim komitelerini kasıtlı yanlış yönetmekle kalmamışlar, Andersen denetim firmasını da yüksek riskli muhasebe hareketlerine ilişkin bulgularını göz ardı etmesi için baskı uygulamışlardır.