Enneadlar, Antik filozof Plotinos'un sözlerinden derlenen, her biri dokuz bölüm kapsayan altı kitaptan oluşan ve Plotinos'un öğrencisi Porfirios tarafından hazırlanan derleme. Enneadlar Dokuzlular anlamına gelmektedir.

Enneadlardan Bazı Bölüm Başlıkları değiştir

 • "Canlılar ve İnsanoğlu"
 • "Erdem Üzerine"
 • "Diyalektik Üzerine"
 • "Gerçek Mutluluk Üzerine"
 • "Mutluluk ve Zamanın Uzanımı"
 • "Güzellik"
 • "Asli İyilik ve İyiliğin Tâli Formları Üzerine"
 • "Doğu ve Kötülüğün Kaynağı Üzerine"
 • "Kozmos veya Göksel Sistem Üzerine"
 • "Yıldızlar Müsebbib midirler?"
 • "Potansiyalite ve Aktüalite Üzerine"
 • "Kader"
 • "İnayet Üzerine"
 • "Sevgi üzerine"
 • "Doğanın Tefekkürü ve Bir"
 • "Nefsin Özü Üzerine"
 • "Nefsin Problemleri"
 • "Algı ve Hafıza"
 • "Tüm Ruhlar Bir mi?"
 • "Ruhun Ölümsüzlüğü"
 • "Entelektüel Güzellik Üzerine"
 • "Çokluğun İdeal Formlardan nasıl varlık kazandı"
 • "Özgür İrade ve Bir'in İradesi Üzerine"
 • "İyilik veya Bir üzerine"

Dış bağlantılar değiştir