Enerji katalizörü

Enerji katalizörü (Kısaca E-Cat), mucit Andrea Rossi[1] tarafından fizikçi Sergio Focardi’nin[2][3] desteğiyle icat edilen bir sözde soğuk füzyon cihazı.[4][5]. Şekilsel olarak incelenen ancak teknik incelemesi yapılmayan bir İtalyan patenti, bu cihazı “özellikle nikel ve hidrojenden ekzotermik reaksiyonlar elde etme süreci ve donanımı”[6] olarak tanımlar. Rossi ve Focardi cihazın, ısıtılmış hidrojeni nikel tozunun içine döküp, bakıra dönüştürerek ve aşırı sıcaklık[7][8] üreterek çalıştığını söylemişlerdir. Uluslararası patent başvurusu[4], “genel olarak kabul gören fizik yasaları ve var olan teorilere aykırı” [9] olarak kabul edildiğinden patent verilebilirliğe ilişkin olumsuz bir uluslararası başlangıç raporu almıştır. 2015'te ABD Patent Ofisi Rossi’ye “sıvıyı ısıtan bir cihaz” [10] için patent vermiştir.

Cihaz Rossi tarafından birçok demonstrasyon ve teste tabi tutulmuş ve birçok akademisyen ve diğerleri tarafından yorumlanmıştır ancak bağımsız testler yapılmamış ve bağımsız değerlendiricilerin denetlediği testler yayınlanmamıştır.

FinansDeğiştir

Cherokee Investments Partners (Cherokee Yatırım Ortakları) CEO’su Tom Darden ve diğerleri Rossi’nin E-cat’i dahil, soğuk füzyona 10 milyon dolardan fazla para yatırmış ve şirketi Industrial Heat LCC 2014 Ocak ayında Rossi’den E-Cat teknolojisinin haklarını satın almıştır.[11][12][13][14]

DemonstrasyonlarDeğiştir

2011 yılında davetli misafirler Bologna’da birçok demonstrasyona katıldılar.[15] Cihaz bağımsız olarak doğrulanmadı. Ocak ayında yapılan bir demonstrasyon için, Discovery Channel analisti Benjamin Radford, “Eğer bunların hepsi sizde şüphe uyandırıyorsa, uyandırmalı” ve “Soğuk füzyon pek çok bakımdan devridaim makinelerine benzer. Prensipleri fizik yasalarına meydan okur ama bu insanları sürekli olarak bir tane keşfettikleri veya icat ettiklerini iddia etmekten vazgeçirmez” yorumunu yazdı.[16] PhysOrg’a göre (11 Ağustos 2011), 2011 Ocak ayından Nisan ayına kadar yapılan demonstrasyonların güvenirliğini zayıflatan birçok eksiklik vardı ve Rossi iddialarını doğrulayabilecek testleri yapmayı reddetmişti.[5]

Bologna Üniversitesi’nin araştırmacıları birkaç E-Cat demonstrasyonuna sadece gözlemci olarak katıldı. 05 Kasım 2011’de Bologna Üniversitesi, araştırmacılarının demonstrasyonlara katılmadıklarını ve bunların hiçbirinin üniversitede yapılmadığını açıkladı. Rossi üniversiteyle bir sözleşme imzalamıştı ancak ilk ödemeyi yapmadığı için sözleşme feshedildi ve hiçbir araştırma yapılmadı.[17][18][19][20][21]

Kuşkucu Ian Bryce E-Cat’ın demonstrasyonlar sırasında yanlış bağlandığını ve füzyona dayandırılan gücün cihaza topraklama teli kanalıyla sağlandığına inanıyor.[22][23] Dick Smith, E-Cat sisteminin iddia edildiği gibi çalıştığını, toprak iletkeninden geçen gücün de aynı anda ölçülebildiği şekilde göstermesi için Rossi’ye bir milyon dolar teklif etti ancak Rossi bu teklifi reddetti.[24][25] Brookhaven Ulusal Laboratuvarından kıdemli fizikçi Peter Thieberger, bu yanlış bağlantının kazara gerçekleşmesinin çok güç olacağını ve bu konunun sadece tam bağımsız testlerle açıklığa kavuşturulabileceğini söyledi.[22]

28 Ekim 2011’de birim “müşteri denemesine” tabi tutuldu ve beş buçuk saat kendi kendine hareket modunda 2.635 kWh enerji yaydığı söylendi- saate ortalama 479 kilovat enerji- söz verilen bir megavatın yarısından biraz daha düşük. Bağımsız gözlemcilerin ölçümleri seyretmelerine veya kendilerinin ölçüm yapmasına izin verilmedi ve cihaz test süresince, fanlara ve su pompalarına güç temin ettiği iddia edilen bir güç kaynağına bağlı kaldı.[26][27][28]

2007 yılında Andrea Rossi, cihazın ilk geliştirilme aşamasında onaylanması için, 15 yıldan fazla bir süredir soğuk füzyon araştırmaları yapan Sergio Focardi ile irtibat kurdu.[29] Rossi’yle birlikte yapılan dört yıllık bir çalışma ve ölçümlerden sonra, Focardi Enerji Katalizörünün içinde nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği sonucuna vardı. Focardi, nükleer sürecin, sadece Rossi tarafından bilinen, kendisi tarafından bilinmeyen gizli bir katkı maddesiyle kolaylaştırıldığını söyledi.[15] Rossi ve Focardi o dönemde, Enerji Katalizörünün çalışmasına ilişkin iddialarından sözettikleri makalelerini yayınlayacak bağımsız hakemli bir dergi bulmayı başaramadıklarını açıkladılar.[30] Makaleleri sadece Rossi’nin kendi yayınladığı bloğunda yer aldı,[31] Journal of Nuclear Physics (Nükleer Fizik Dergisi)[32]

2013 Mayıs ayında, “E-Cat HT’nin iki test uygulamasındaki işletim değerlendirmelerinden elde edilen sonuçları” tanımlayan bir hakemsiz dergi makalesi arXiv dijital arşivine sunuldu.[33] Makalenin yazarları sürecin tüm aşamalarını kontrol edemediklerini yazmakla birlikte, en geleneksel ölçümlerle bile cihazın en azından bir magnitüt düzeyinde enerji yoğunluğuyla sonuçlanan ve muhtemelen pek çok, benzin dahil başka diğer geleneksel enerji kaynaklarından daha yüksek sıcaklık ürettiği sonucuna vardılar.[34][35][36] Test kısmen İsveç enerji araştırmaları konsorsiyumu, Elforsk tarafından finanse edilmişti.[37] Elforsk kendi web sitesinde sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak, reaktantlara erişim sağlanmadan nükleer transformasyonun gerçekleştiğine dair spekülasyonun son derece tartışmalı olduğunu açıkladı.[38] arXiv’de arşivlenen orijinal yazılmış metne cevap olarak, yorumcular testin gerçekten bağımsız olmadığı eleştirisini yaptılar ve raporu daha çok “sahte bilimsel metinlerde bulunan tipik özelliklere sahip” olarak tanımladılar ve “Yazarlar, alternatif açıklamalar mümkün olmasına rağmen, ön-yargılı fikirlere uygun sonuçların üzerine atlamış gibi görünüyorlar” açıklamasını yaptılar.[39][40][41] Astrofizikçi Ethan Siegel ScienceBlogs’da Rossi’nin bu olayda reaktantların veya ürünlerin ölçülmesine izin vermediği yorumunu yaptı. Önceki testlerde, %10 bakır çıktısını açıklayabilmek için reaktantlarda sırasıyla %3.6 ile %0.9’da yeterli 62Ni ve 64Ni (hidrojenle ergiyebilen tek iki nikel izotopu) bulunmuyordu; bu izotop seviyeleri, füzyon yan ürününden değil, genellikle doğal bakırdan kaynaklanmaktadır. Siegel’e göre, Rossi, cihaza gizlice güç vermek daha kolay bir yol olmasına rağmen cihaz çalıştığı sırada fişini çekmeyi de reddetmişti. Siegel ayrıca, bağımsız olduğu varsayılan deneyi yapan kişilerin Rossi tarafından temin edilen verilere güvenmek zorunda olduklarını da ekledi.[42]

2014 Ekim ayında, 2013 Mayıs ayı raporunun yazarları hakemsiz bir dergi makalesinde, daha yüksek sıcaklıklarda çalışan E-Cat’ın yükseltilmiş versiyonunun 2014 Mayıs değerlendirme sonuçlarından bahsetti. Daha önceki demonstrasyonlardan farklı olarak bu test izleme ekipmanı ile ve Rossi tarafından temin edilmeyen bir laboratuvarda yapılmıştı ve uzun bir süre boyunca çalıştırılmıştı (32 gün).[43] Ancak, daha önceki rapor gibi, yazarlar süreci tam olarak kontrol edemiyorlardı; Rossi yakıt miktarının eklenmesi sırasında, reaktörün başlatılmasında, reaktörün kapatılmasında ve kullanılan yakıtın çıkarılmasında müdahale etmişti. Genel olarak, ölçülen toplam fazla sıcaklık herhangi bir geleneksel, anti-nükleer bir kaynak tarafından üretilmesi mümkün olan sıcaklığın çok üzerinde olarak hesaplanmıştı. Bu raporda, kullanılan yakıt örneklerinin analizleri, izotopların “bu nedenle nükleer reaksiyonların işletme sürecinde mevcut olduğuna dair işaretler bulunmakla birlikte, bunu işletme sırasında reaktörün dışında radyoaktivitenin görülmediği gerçeği ile bağdaştırmak zordur” bulgusuyla sunulmuştu. Yakıt ve kül izotopik analizlerinden sonra, yazarlar bazı bilinmeyen süreçler yoluyla, özellikle 58Ni ve 60Ni’den 62Ni’ye, ve 7Li’den 6Li’ye transmutasyon olmak üzere, özellikle nikel ve lityum izotoplarının reaksiyonun bir parçası olduğu üzerine spekülasyon yapmışlardır.

Partikül fizikçisi Tommaso Dorigo 2014 deneyi hakkında yorum yapmış ve izotopik ölçümleri “şaşırtıcı” olarak tanımlamış ancak Rossi’nin kullanılan yakıtın toplanmasına dahil olması hususunda derin endişesinden söz etmiş ve deneyi yapanların “bazı basit hileleri gözden kaçırmış olabileceklerini” ve “iddianın olağanüstü özelliği dikkate alındığında…. bu, aksi takdirde ulaşılabilecek sonuçları tamamen geçersiz kılan çok önemli bir aksaklıktır” demiştir.[44] Astrofizikçi Ethan Siegel deneyi çok eleştirmiş ve deneyi yapanların bağımsız olmadıklarını, Rossi’nin yakıt örneklerini kurcalamış olabileceğini, “açık kalorimetre” düzeneğinin uygunsuz olduğunu söylemiş ve “eğer bir dış kaynağa bağlantı varsa bir güç kablosu kanalıyla çekilen enerji miktarında sahtekarlık yapmak oldukça kolaydır” demiştir”.[45]

İddialara karşı reaksiyonlarDeğiştir

Teorik astrofizikçi Ethan Siegel ve nükleer fizikçi Peter Thieberger E-Cat iddialarının nükleer fiziğin temel prensiplerine uygun olmadığını savunmaktadırlar.[46][47] Özellikle, iddia edilen füzyon reaksiyonunun Coulomb bariyeri o kadar yüksektir ki, bu yıldızların içi dahil, bilinen evrenin herhangi bir yerinde aşılabilir değildir. Reaksiyon, açıkça E-Cat tarafından temin edilen karşı korumayı birkaç inç delebilecek ve sözde demonstrasyonların çevresindeki kişilerde akut radyasyon sendromuna sebep olacak bir gama radyasyonu üretecektir.[46] Sözde bakır “füzyon ürünü”ndeki izotopların oranının doğal bakırla[48] benzer olması gibi diğer birçok bilimsel tutarsızlıklara bakıldığında, yazarlar şimdi “E-Cat yanlılarının bu basit fizik itirazlarına cevap verebilecek kanıtlanabilir, test edilebilir, tekrarlanabilir bilimi sağlamalarının” sırası olduğunu savunmaktadırlar.[46]

İsveç, Lund Üniversitesi, Nükleer Fizik Bölümünde hoca olan Peter Ekström, 2011 Mayısında “Bütün hikâyenin büyük bir aldatmaca olduğundan, ve bir yıldan daha az bir sürede bunun meydana çıkacağından eminim” demiştir.[49] Ekström, Coulomb bariyeri ile baş edebilecek kadar güçlü bir kimyasal reaksiyonun olmama olasılığının, gama ışınları eksikliği, ekstra enerji kökenini açıklama eksikliği, bir protonun 58Ni ile ergidikten sonra olması beklenen radyoaktivitenin eksikliği, kullanılan yakıtın içindeki açıklanamayan %11 demir oluşumu, ve sanki reaktör sadece sabit izotoplar üretmiş gibi kullanılan yakıtta herhangi bir sabit olmayan bakır izotoplarının eksikliğinden söz etmiştir.[49] Uppsala Üniversitesinde fizik profesörü olan Kjell Aleklett, bakır yüzdesinin bilinen herhangi bir nikel reaksiyonu için çok yüksek olduğunu ve bakırın, doğal bakırın oranı ile aynı izotopik orana sahip olduğunu söylemiştir. Aleklett ayrıca, “Bilinen kimyasal reaksiyonlar ölçülen enerji miktarını açıklayamazlar. Bir nükleer reaksiyon enerji miktarını açıklayabilir ama bugünkü bilgilerimiz bu reaksiyonun gerçekleşemeyeceğini söylüyor” demiştir.[50] Bilimsel kuşkucu James Randi, E-Cat’ı daha önceki soğuk füzyon iddiaları bağlamında tartışırken, bunun eninde sonunda bir sahtekarlık olduğunun ispatlanacağını söylemiştir.[51]

Bu cihaza karşı diğer tepkiler karışıktır. 2011’de, NASA, Langley Araştırma Merkezinin Baş Bilim insanı Dennis M. Bushnell, LENR’den “umut verici” bir teknoloji olarak söz etmiş ve Rossi ile Focardi’nin çalışmasını övmüştür.[52]

Purdue Üniversitesinden teorik nükleer fizikçi Yeong E.Kim cihazın raporlanan sonuçlarına potansiyel teorik bir açıklama önermiş,[53] ancak bu teorinin teyidi için “Rossi-tipi deneylerin bağımsız olarak yapılmasının çok önemli olduğunu” söylemiştir.[54] Kim, bu teoriyi daha önce, 1989 yılında Fleischman ve Pons’un güvenilmez soğuk füzyon deneyinin sonuçlarını açıklamak için ortaya koymuştur.[55]

Steve Featherstone 2012 yazında Popular Science’da Rossi’nin E-Cat hakkındaki “acayip iddialarının” “foyasının tamamen ortaya çıktığını” ve Rossi’nin “hikayesinin acı sonuna giden bir sahtekar gibi göründüğünü” yazmıştır.[56]

PatentlerDeğiştir

Cihazın uluslararası patent alması için 2008 yılında yapılan bir başvuru, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü,[57] Avrupa Patent Ofisinde, cihazın tarifinin “genel ifadeler ve spekülasyonlara” dayalı olduğunu ifade eden ve “hem tarifinde hem de fizibilitesini desteklemek üzere sunulan kanıtlarda çok sayıda aksaklıklar” bulunduğu ve de “genel kabul gören fizik yasaları ile var olan teoriler”le uyumsuzlar bulunduğundan sözedilen olumsuz bir patent alabilirlik başlangıç raporu almıştır.[58] Patent başvurusu 15 Ekim 2009’da yayınlanmıştır.[4]

6 Nisan 2011’de İtalyan Patent ve Marka Ofisi tarafından bir başvuru onaylanmış ve icada sadece İtalya’da geçerli olan bir patent verilmiştir. Mevcut İtalyan yasaları kapsamında bu başvurunun incelenmesi, karşılık gelen PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) başvurularından daha çok resmi ve daha az teknik olmuştur.[59][4][60]

2014 Mart’ında ABD Patent Ofisi, “Tarifnameye uygulanamaz olduğu için itiraz edilmiştir. Özellikle, nükleer bilim külliyatında nikelin kendiliğinden hidrojen gazı ile iyonize olarak sonuçta oluşan protonu absorbe edeceği iddiasını kanıtlayacak delil bulunmamaktadır” demiş ve Rossi’nin patent başvurusunu geçici bir kararla cevaplayarak reddetmiştir.[61][62]

25 Ağustos 2015'te ABD Patent Ofisi “sıvıyı ısıtan bir cihaza” patent vermiştir.[10] Patent LENR veya soğuk füzyondan söz etmeyip, bir nikel-katalize ekzotermik reaksiyonun başlatılması için, bir sıvıyla ısıl temasta olan %50 nikel tozu, %20 lityum tozu ve %30 lityum alüminyum hidrid tozunun gözenekliliği geliştirilmiş karışımla güç kaynağının (bir elektrikli ısıtma unsuru) varlığını tarif etmiştir.[63]

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Mark Gibbs (17 Ekim 2011). "Hello Cheap Energy, Hello Brave New World". Forbes. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. E-Cat bir soğuk füzyondur (CF) (mucit, Andrea Rossi, CF ile aynı gibi gözüken ama daha tartışmalı bir ifade olan ‘Düşük enerjili Nükleer Reaksiyon’ teknolojisi olarak isimlendirmeyi tercih etmektedir). 
 2. ^ Lisa Zyga (20 Ocak 2011). "Italian Scientists claim to have demonstrated cold fusion". PhysOrg. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. Bologna Üniversitesinden Andrea Rossi ve Sergio Focardi bir soğuk füzyon cihazı geliştirdiklerini ilan ettiler 
 3. ^ Peter Clarke (24 Ocak 2011). "Italian scientists claim cold fusion success". EE Times. 29 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. Bologna Üniversitesi, Fizik bölümünden Andrea Rossi ve Sergio Focardi. Bu ikisi bir soğuk füzyon reaktörü geliştirdiklerini iddia ediyorlar 
 4. ^ a b c d Patent application WO 2009125444, Andrea Rossi .
 5. ^ a b Zyga, Lisa (11 Ağustos 2011). "Controversial energy-generating system lacking credibility (w/ video)". PhysOrg. 17 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 6. ^ "processo ed apparecchiatura per ottenere reazioni esotermiche, in particolare da nickel ed idrogeno" [özellikle nikel ve hidrojenden olmak üzere, ekzotermik reaksiyonları elde etme süreci ve ekipmanı]. Italian Office for Patents and Trademarks. 3 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. Patent Number 0001387256, Deposited 9 April 2008, Issued 6 April 2011, Inventor: Andrea Rossi .
 7. ^ S. Focardi; A. Rossi (22 Mart 2010). "A new energy source from nuclear fusion". unpublished manuscript. 29 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 8. ^ Deotto, Fabio (19 Ocak 2011). "Fusione fredda realizzata a Bologna. Sarà vero?" (İtalyanca). Daily Wired. 15 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 9. ^ Lisa Zyga (20 Ocak 2011), "Italian Scientists claim to have demonstrated cold fusion", Physorg.com, 28 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 14 Ocak 2016 
 10. ^ a b Andrea Rossi (14 Mart 2012). "Patent No. US 9,115,913 B1: FLUID HEATER". US Patent Office. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2015. 
 11. ^ Hoyle, Amanda. "Confirmed: Raleigh's Cherokee buys into controversial nuclear tech device". Triangle Business Journal. 16 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2015. 
 12. ^ https://web.archive.org/web/20140128085542/http://www.popsci.com/article/science/dubious-cold-fusion-machine-acquired-north-carolina-company?
 13. ^ Dumaine, Brian (27 Eylül 2015). "This investor is chasing a new kind of fusion". Fortune. 14 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2015. 
 14. ^ Dumaine, Brian (28 Eylül 2015). "Why Jeff Bezos, Peter Thiel, and others are betting on fusion". Fortune. 15 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2015. 
 15. ^ a b Angelo Saso (3 Mayıs 2011). La magia del signor Rossi (İtalyanca). Rai News. 13 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011. . Retrieved on 10 July 2011.)
 16. ^ Benjamin Radford (21 Ocak 2011). "Cold fusion: Cold Fusion Claims Resurface". Discovery.com. 10 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2011. 
 17. ^ "E-cat: l'Università di Bologna non è coinvolta" (İtalyanca). UNIBO Magazine. University of Bologna. 5 Kasım 2011. 4 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 18. ^ Mackinson, Thomas (9 Kasım 2011). "Fusione fredda fatta in casa Grande scoperta o grande bufala?". Il Fatto Quotidiano. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. "The University of Bologna – the notice states – is not involved on E-Cat experiments conducted by Leonardo Corp. 
 19. ^ Mannella, Lorenzo (14 Ekim 2011). "Fusione fredda a Bologna. I dubbi continuano". Daily Wired (Italian edition). 1 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. . Retrieved on 10 November 2011.
 20. ^ "E-cat: non ci sono misure in atto". Università di Bologna. 27 Ağustos 2012. 2 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 21. ^ E-cat: dichiarazione del Dipartimento di Fisica 14 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 26 January 2012, University of Bologna.
 22. ^ a b Natalie Wolchover (2 Eylül 2012). "Fraud claims over E-Cat 'cold fusion' machine heating up". msnbc.com. 2 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 23. ^ Ian Bryce. "How Rossi Cold Fusion Tests Misled the World's Scientists" (PDF). Australian Skeptics press release. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 24. ^ "Dick Smith: "Rossi E-CAT ... too fantastic to be true"". Forbes. 24 Şubat 2012. 1 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2012.  The "checking the wires" detail is in "E-Cat Proof Challenge: $1,000,000 is a "Clownerie"? (Updated)". Forbes. 14 Şubat 2012. 1 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 25. ^ "Update — Inventor Rejects Dick Smith Million Dollar Offer". Australian Skeptics. 5 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2012. 
 26. ^ Brandon, John. (2 Kasım 2011). "Cold Fusion Experiment: Major Success or Complex Hoax?". Fox News. 20 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 27. ^ Hambling, David (29 Ekim 2011). "Success for Andrea Rossi's E-Cat cold fusion system, but mysteries remain". Wired. 14 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. Diğer bir deyişle, bir grup bilinmeyen, doğrulanmamış insan kontrol edilemeyen deneyleri yapmıştır.(…) nakliye konteynerinin içindeki reaktörün çalışması sırasında bağlantısız olduğunun görünür olması halinde demonstrasyon daha etkileyici olurdu. 
 28. ^ Zreick, Irene (15 Kasım 2011). "Fusione fredda: a chi fa gola l'E-Cat?" (İtalyanca). Focus. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016.  Retrieved 18 November 2011. "Il cliente era rappresentato da Domenico Fioravanti, ingegnere, colonnello del Genio in pensione, che pare abbia scelto personalmente che cosa controllare, e come, durante il test. In conferenza Fioravanti affiancava Rossi, ma non c'è stato modo di strappare neppure un indizio sull'identità dell'azienda rappresentata."
  TRANSLATION: "Müşteri, emekli bir askeri mühendis albay olan ve deneme sırasında neyi, nasıl kontrol edeceğini şahsen seçmiş görünen mühendis Domenico Fioravanti tarafından temsil edilmiştir. Basın toplantısı sırasında Fioravanti, Rossi ile yan yanaydı, ama temsil edilen şirketin kimliğine ilişkin hiçbir ipucu alınamadı."
 29. ^ James Burgess (29 Mart 2012). "The Limitless Potential of the E-Cat: An Interview with Andrea Rossi". 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2012. 
 30. ^ Clarke, Peter (24 Ocak 2011). "Italian scientists claim cold fusion success". EE Times. 21 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. 
 31. ^ Jennifer Ouellette (2011). "Could starships use cold fusion propulsion?". 8 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2016. Journal of Nuclear Physics, which is Andrea Rossi's own private journal. 
 32. ^ Focardi, S; Rossi, A (28 Şubat 2010). "A new energy source from nuclear fusion". Journal of Nuclear Physics (blog). 22 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016.  Retrieved 18 November 2011.
 33. ^ Levi, G.; Foschi, E.; Hartman, T.; Höistad, B.; Pettersson, R.; Tegnér, L.; Essén, H. (2013), Indication of anomalous heat energy production in a reactor device, v2, arXiv:1305.3913 $2 
 34. ^ Mark Gibbs (20 Mayıs 2013). "Finally! Independent Testing Of Rossi's E-Cat Cold Fusion Device: Maybe The World Will Change After All". Forbes. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 35. ^ Lisa Zyga (23 Mayıs 2013). "Tests find Rossi's E-Cat has an energy density at least 10 times higher than any conventional energy source". PhysOrg. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 36. ^ Francie Diep (21 Mayıs 2013). "Cold Fusion Machine Gets Third-Party Verification, Inventor Says. The E-Cat strikes again". Popular Science. 16 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 37. ^ Hambling, David. "Cold Fusion gets red hot and aims for EU". Wired UK. 29 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Şubat 2014. 
 38. ^ "Elforsk" (İsveççe). 30 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014. 
 39. ^ Ericsson, Göran, Comments on the report "Indications of anomalous heat energy production in a reactor device containing hydrogen loaded nickel powder", arXiv:1306.6364 $2 
 40. ^ Dansie, Mark (2 Temmuz 2013). "Rossi, The Need For Third Party Validation". Revolution-Green.com. 4 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2013. 
 41. ^ More On Rossi's E-Cat: Ericsson And Pomp Rebut "Independent" Test 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 12 July 2013
 42. ^ Siegel, Ethan (21 Mayıs 2013). "The E-Cat is back, and people are still falling for it!". ScienceBlogs. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2013. 
 43. ^ Levi, G.; Foschi, E.; Höistad, B.; Pettersson, R.; Tegnér, L.; Essén, H. (2014). "Observation of abundant heat production from a reactor device and of isotopic changes in the fuel" (PDF). 31 Aralık 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2015. 
 44. ^ Dorigo, Tommaso (11 Ekim 2014). "Cold Fusion: A Better Study On The Infamous E-Cat". Science20. 2 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2015. 
 45. ^ Siegel, Ethan (15 Ekim 2014). "The E-cat, cold fusion or scientific fraud?". Medium. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2015. 
 46. ^ a b c Ethan Siegel, 2011-12-05, The Physics of why the E-Cat's Cold Fusion Claims Collapse 18 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 47. ^ Jennifer Ouellette, Could starships use cold fusion propulsion? 8 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. // HowStuffWorks, ([1] 6 Şubat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)
 48. ^ "Cold Fusion: Is it Possible? Is it Real? : Starts With A Bang". 17 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 49. ^ a b Ekström, Peter (6 Mayıs 2011). "Kall Fusion på italienska (Cold fusion – Italian style)" (PDF) (İsveççe ve İngilizce). 15 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 50. ^ Aleklett, Kjell (11 April 2011). "Rossi energy catalyst – a big hoax or new physics?" 18 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Aleklett's Energy Mix (a WordPress blog). Retrieved on 10 July 2011.
 51. ^ James Randi (18 Kasım 2011). The Randi Show – Cold Fusion and Carl Sagan. James Randi Educational Foundation. 20 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2011.  “Başlama ~7:30 Randi: “Ama ben görüyorum ki, biraz önce söylediğim gibi, bu adam [Rossi] muhtemelen borsaya girecek ve her çeşit hisseyi satacak, ve her çeşit şahane raporu sağa sola verecek, ve, um, raporlar herkesi etkileyecek- eh, herkesi değil, ama boşa harcayacak parası olanları, ve uh, buna yatırım yapacaklar, ve sonra yavaş yavaş herkes için bariz olacak: ‘Gee, belki de işe yaramaz’”. dedi."
 52. ^ The Future of Energy: Part 1 9 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Podcast 11 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. approved Transcript 7 Şubat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 4 dakika ve 34üncü saniyede Bushnell pek çok yeni gelişen enerji teknolojisini tanımladı ama LENR’yi “bu noktada en ilginç ve gelecek vadeden” olarak tarif etti. 10 dakika ve 35inci saniyede Bushnell şöyle devam etti:”…. bu yılın Ocak ayında, bu konu üzerinde yıllardır çalışmakta olan ve aslında dünya çapında en iyi çalışmaların bazılarını yapan Focardi’nin desteklediği Rossi çıktı ve Ocak ayında bir demonstrasyon yaptı, Şubat’ta tekrar yaptılar, Mart’ta tekrar yaptılar, günlerce bu hücrelerden birisi vardı, 10-15 kilovat aralığında, çay suyunu ancak ısıtabilecek kadar üreten küçük bir hücre."
 53. ^ Kim, Yeong E. (2012), "Nuclear Reactions in Micro/Nano-Scale Metal Particles", Few-Body Systems, cilt 52, Bibcode:2012FBS...tmp...73K, doi:10.1007/s00601-012-0374-6 
 54. ^ "pre-print paper "Generalized Theory of Bose-Einstein Condensation Nuclear Fusion for Hydrogen-Metal System" – Yeong E. Kim – 18 June 2011" (PDF). 17 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 55. ^ Kim, Yeong E. (2009), "Theory of Bose–Einstein condensation mechanism for deuteron-induced nuclear reactions in micro/nano-scale metal grains and particles", Naturwissenschaften, 96 (7), ss. 803-811, Bibcode:2009NW.....96..803K, doi:10.1007/s00114-009-0537-6 
 56. ^ Featherstone, Steve (2012). "Andrea Rossi's Black box infinite energy: a lone Italian inventor says he has built a machine that can power the world. Could the answer to humanity's energy troubles be so simple?". Popular Science. 281 (5). s. 62. 1 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 57. ^ International Preliminary Report on Patentability 14 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. World Intellectual Property Organization. Retrieved on 7 November 2011.
 58. ^ Alasdair Wilkins (26 Ocak 2011), No, Italian Scientists Have Not Discovered Cold Fusion, Gizmodo., 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 15 Ocak 2016 
 59. ^ Mannella, Lorenzo (14 October 2011). "Fusione fredda a Bologna. I dubbi continuano" 1 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Daily Wired (Italian edition). Retrieved on 10 November 2011. "il 6 aprile 2011 è stato rilasciato un brevetto in Italia a nome della Efa srl, la società di Maddalena Pascucci, moglie di Andrea Rossi. La dicitura recita " processo ed apparecchiatura per ottenere reazioni esotermiche, in particolare da nickel ed idrogeno"."
  TERCÜMESİ: 06 Nisan 2011’de İtalya’da Andrea Rossi’nin eşi olan Maddalena Pascucci’nin şirketine Efa srl adıyla bir patent verildi. Başlığı: “nikel ve hidrojen ekzotermik reaksiyonları uygulama yöntemi ve aparatı" idi.
 60. ^ The patent granted 6 April 2011 3 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., by the Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 16 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Retrieved on 10 July 2011.
 61. ^ De Carolis, Roberta (2 Nisan 2014). "Fusione fredda: all'E-cat negato anche il brevetto USA" (İtalyanca). NextMe. 3 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2016. 
 62. ^ United States Patent and Trademark Office (26 Mart 2014), Office communication concerning application 12/736,193 
 63. ^ Bailey, David H. and Borwein, Jonathan M. (28 Ağustos 2015). "Cold Fusion Heats Up: Fusion Energy and LENR Update". Huffington Post. 14 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2015. 

Dış bağlantılarDeğiştir