Elektrooptik modülatör

Elektro-optik modülatör(EOM), genellikle lityum niobat (LiNbO3) veya lityum tantalat (LiTaO3) maddelerinden yapılır. Amacı ise bu maddelerden geçen elektromanyetik dalgayı kondansatör vazifesi gören maddenin iki tarafına yerleştirilen elektrot vasıtasıyla modüle etmektir. Bir paralel plaka kondansatörün içindeki elektrik alan potansiyele doğrusal olarak bağlı olduğu için, kırılma indisi uygulanan alana doğrusal bağlıdır(Pockels etksinin görüldüğü kristaller için), ve faz da, kırılma indisine doğrusal olarak bağlıdır. Dolayısıyla faz modülasyonu EOM'e uygulanan potasiyel ile doğrusal bağlı olması gerekir. Modüle etme faz, frekans, genlik veya polarizasyon şeklinde olabilir.

Elektro-optik etki, doğru akım (DA) veya düşük frekanslı elektrik alan uygulanması sonucunda maddenin kırılma indisindeki değişimidir. Bu olaya, maddeyi oluşturan moleküllerin konumunu, yönünü ve şeklini bozan kuvvetler neden olur. Genellikle, statik veya düşük frekans optiksel alana sahip doğrusal olmayan optiksel malzemeler(organik polimerler en hızlı tepki oranına sahiptir ve bu yüzden bu uygulama için en iyisidir) kırılma indisindeki modülasyonu görecektir.