Optik eksen bir merceğin geometrik merkezinden geçen ve yüzeylerinin eğrilik merkezlerini birbirine bağlayan doğru. Eksen boyunca geçen bir ışın yüzeylere diktir ve mercekten doğrultusu değişmeden geçer. Eğri bir aynanın optik ekseni, geometrik merkezi ile eğrilik merkezinden geçer.