Ekbatan, İran'da eski Medya'nın başkentidir. Pers İmparatorluğunun buradaki hazineleri Makedonya kralı Büyük İskender ve komutanları tarafından yağmalandı. Şehrin şimdiki adı Hamedan'dır.