Ek değerli pul PTT tarafından yılda iki defa çıkarılan ve ek gelirleri Kızılay Derneği ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen pullara verilen addır.

9 Haziran 1958 tarihli ve 7127 sayılı kanun ile daha önce belirli günlerde posta pullarına ek olarak posta gönderilerinde kullanılan Yardım dernekleri pulları uygulamasına son vermiştir. Aynı kanun posta idaresi tarafından yılda iki defa yurt içi ve yurt dışı posta ücret tarifelerine uygun pul serileri basılmasına ve elde edilecek ek gelirin posta idaresince %75'i Kızılay Derneği'ne %25'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na olacak şekilde paylaştırılmasını karar altına almıştır.

Posta idaresi tarafından çıkarılan ilk ek değerli posta pulu 24 Eylül 1958 tarihinde çıkan Kâtip Çelebi yılı pulu olmuştur.

Daha önce 1935 yılında özel bir kanun ile çıkartılan XII. Uluslararası Kadın Hakları Cemiyeti Kongresi anma pulları da ek değerli pullardır, ancak bu pullardan elde edilen ek gelir yardım dernekleri için değil, kongrenin masraflarını karşılamak amacı ile kullanılmıştır.

Değişik yıllarda çıkarılmış ek değerli pullar