Egeria (mitoloji)

Roma mitolojisinde Numa Pompilius'un ölümsüz, tanrıça karısı

Egeria, Roma mitolojisinde Numa Pompilius'un ölümsüz, tanrıça karısı. "Bir liderin ilahi danışmanı" olarak tanımlanır.