Eduard Spranger

Eduard Spranger (d. 27 Haziran 1882, Berlin ö. 17 Eylül 1963, Tübingen) Alman bir filozof ve psikolog. Wilhelm Dilthey'in öğrencisiydi.

Eduard Spranger

TutumlarDüzenle

Spranger kişilik kuramına, Lebensformen İnsan Tipleri isimli kitabında değindiği kişilerin değer tutumlarıya katkıda bulundu. Bu tutumlar şöyledir:

 • Teorik: Başat ilgi alanı doğruluğun bulunması olan kimseler.
 • Ekonomik: Faydalı olan şeyler ile ilgilenenler.
 • Estetik: En üstün değeri düzen ve uyum olanlar.
 • Sosyal: En üstün değeri insan sevgisi olanlar.
 • Politik: Öncelikle güç ile ilgilenenler.
 • Dindar: En üstün değeri birlik olanlar.

Daha detaylı olarak:

 • Teorik: Keşfetmeye, sistematik hale getirip analiz etmeye; bilgiyi aramaya duyulan tutku.
 • Faydacı: Zaman, para, ve kaynaklar bakımından bütün yatırımlardan getiri elde etmeye duyulan tutku.
 • Estetik: Dünya izlenimlerini tecrübe etmeye ve yaşamında düzen ve uyuma ulaşmaya duyulan tutku; kendini gerçekleştirme.
 • Sosyal: Başkalarının kendi yeterliliklerini ortaya çıkarmalarına yardım etmek adına kendime, zamanıma ve kaynaklarıma yatırım yapmaya duyulan tutku.
 • Bireyci: Başkalarını etkilemek ve onlara sözünü geçirmek adına bir mevki elde etmeye duyulan tutku.
 • Geleneksel: Hayatındaki, kutsalındaki ya da idealindeki en üstün anlamı bulmak ve onun peşinden gitmek ile yaşamı için bir sistem oluşturmaya duyulan tutku. Bu araç bazen DISC değerlendirmesinde de önerilir.