Edib Efendi Yalısı

Edib Efendi yalısı, İstanbul’da Kandilli burnu üzerine yerleşmiş tarihi bir yalı. 19. yüzyıl başında yapılmıştır. Boğaziçi yapı tarzındaki yalının içi Avrupai bir dekora sahiptir.

Edib Efendi yalısı
Edib Efendi Yalısının İstanbul Boğazı'ından görünümü (Şubat 2013)

TarihiDüzenle

Kimi kaynaklarda ilk sahibinin Muammer Paşa olduğu; ondan Kani Paşa’ya geçtiği; 1887’de Edip Efendi tarafından satın alındığı belirtilir.[1] Yalının geçmiş sahiplerinden Edip İbrahim Efendi Osmanlı Devleti’nde Şuray-ı Devlet üyeliği, Defter-i Hakani ve Maliye Nazırlıklarında bulunmuş bir devlet adamıydı ve 1888 yılında hayatını kaybetti. Yalı, onun adıyla anılageldi.[2] Ölümünden sonra yalı, iki oğlu arasında paylaşıldı; zamanla harap duruma gelip terk edildi. Özel bir şirket tarafından satın alındıktan sonra harem bölümü 1986’da, selamlık bölümü 1993’te restore edildi.

II. Abdülhamit devrinde İstanbul’da yaşayan ve Boğaziçi’ndeki hayatı anlatan kitaplar yazan İngiliz aristokrat Dorina Neave bu yalıda yaşamıştır.[3]

Mimari özellikleriDüzenle

Yapı,selamlık ve harem olmak üzere, birbirine uzun koridorlarla bağlanan iki bölümden oluşmaktaydı. Oda ve salonların içinden geçerek harem köşesinden selamlık köşesine kadar gidilebilir ve tüm kapılar açık olursa bir baştan diğerine kadar görülebilirdi. Daha sonra harem ve selamlık iki ayrı yapı haline getirildi ve ara kapı kapatıldı.[1]

Popüler kültürdeki yeriDüzenle

Yalı 2014 yılında Paramparça dizisinin çekimlerini gerçekleştirmek amacıyla yalının sahibi Ebru Mengenecioğlu'ndan aylık 50 bin dolara kiralanmıştır.[4]

KaynakçaDüzenle