Edessa Kroniği, geç antik çağda yazılmış Süryanice bir kroniktir.

Muhtemelen 6. yüzyılın ortalarında[1] yazıldığı düşünülen kroniğin yazarı bilinmemektedir. Metinde milattan sonra 201 yılından[2] 540 yılına kadar yaşanan olaylara yönelik bilgiler verilir. Kroniğin yazarı muhtemelen antik şehir Edessa'da bulunan arşivleri kullanmıştır ki 106. bölümde bu arşivden bahsedilmektedir. Bunların dışında yazar Antakya Kroniği ve Pers-Roma savaşlarını anlatan çeşitli kaynaklardan yararlandığından da bahseder.[3]

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ Ludwig Hallier'in makalesinde daha erken bir tarih kabul edilir. Bakınız; Ludwig Hallier, Untersuchungen über die Edessenische Chronik Leipzig 1892, S. 59ff. Ancak araştırmacılar 6. yüzyılın ortalarını kabul etmektedirler. Bu tarihi kabul eden başka bir eser için; Andreas Goltz: Das „Ende“ des Weströmischen Reiches in der frühbyzantinischen syrischen Historiographie. In: Andreas Goltz, Hartmut LeppinHeinrich Schlange-Schöningen (Hrsg.): Jenseits der Grenzen. de Gruyter, Berlin/New York 2009, S. 169–198, hier S. 172.
  2. ^ Ayrıca milattan önce 132/133 yılından itibaren Edessa kralları listeleyen bir bölüm burada yer alır. Bakınız; siehe Ludwig Hallier: Untersuchungen über die Edessenische Chronik. Leipzig 1892, S. 84 und S. 88.
  3. ^ Bahsedilen bu kaynaklar yine Ludwig Hallier'in makalesinde ele alınmaktadır. Untersuchungen über die Edessenische Chronik. Leipzig 1892, S. 39ff.
Genel
  • Sebastian P. Brock: Syriac Historical Writing: A Survey of the Main Sources. In: Journal of the Iraqi Academy (Syriac Corporation) 5, 1979/1980, S. 1–30, hier S. 3f.
  • Ludwig Hallier: Untersuchungen über die Edessenische Chronik. Leipzig 1892 (mit deutscher Übersetzung).