Ebu Ali Farmedi

Ebu Ali Fârmedî (d. H. 433/M. 1042, Farmed - ö. H. 478/M. 1085, Tus), asıl ismi Fadl bin Muhammed, Altın Silsile'nin 7. halkası İslam âlimi, mutasavvıf şeyh. Yusuf Hemedani ve İmam Gazali'nin hocası idi.[1]

Horasan'da yetişen evliyalardandır. Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizâmülmülk'den çok hürmet ve ilgi görmüştür. Din ilimlerini özellikle Ebu’l Kâsım Kuşeyrî ile Ebû Abdullah Muhammed bin Muhammed Şirâzî, Ebû Mensûr Temimî, Ebû Abdurrahmân Neylî, ve Ebû Osman Sabûnî olmak üzere birçok alimden tahsil etmiştir. Tasavvuf ilmini hem Ebu’l Kâsım Gürgânî Tûsî'den hem de Ebu’l Hasan Harkânî'den almıştır. Ebu’l Kâsım Gürgânî, Ebû Osman Mağribî’nin, o da Cüneyd-i Bağdadî'nin talebesi idi.[2] Gençlik yıllarında Ebû Saîd Ebu'l Hayr'ın ders ve zikir halkalarına katıldı.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Ebu Ali Farmedi". 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2016. 
  2. ^ İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ Ebû Ali Fârmedî
  3. ^ "Ebu Ali Farmedi (k.s.)". 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2016.