Ebu'l-Hasan Harakânî

(Ebû’l Hasan Kharakânî sayfasından yönlendirildi)

Ebu'l-Hasan Harakânî [1][2][3][4][5] 11. yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf.

Günümüzde İran'da bulunan Bistam şehri yakınlarındaki 'Harakân' köyünde 962 yılında doğmuştur. Ünlü mutasavvıf Beyazid Bistâmî'nin manevi terbiyesi altına girdi. Bazı kaynaklarda Ebü'l-Abbas el-Kassab'ın müridi olduğu yer almaktadır. Mezarı 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu Acem seferi esnasında Kars yakınlarında bulunmuştur.

Yaşamı ve kişiliğiDeğiştir

Önce çobanlık etmiş, sonra da çiftçilik ve nakliye işleriyle uğraşmıştır. Kur’an okumaktan başka bir tahsili yoktur. Ebâ Yezîd-i Bistâmî’ye müntesiptir. Kendisi Arap sûfilerinin etkilerinden az çok kurtulanlardan biri olarak sayılır. Gazneli Sultan Mahmud başta olmak üzere İbn-i Sina gibi ünlü filozoflar tarafından ziyaret edilmiştir.[kaynak belirtilmeli] Ebu Yezid-i Bistamiyle olan ilişkileri Mevlanı'nın Mesnevi'sinde 3 yerde geçmektedir.[6] 4 Ocak 1033 tarihinde öldü.[7]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Nûru’l-ulûm, s. 190.
  2. ^ Nefahat tercümesi, s. 330.
  3. ^ Attâr, Tezkiretü’l-evliyâ, c. II, s. 202.
  4. ^ Sem’anî, Kitâbü’l-ensâb, 194b; Hucviri, Keşfü’l-mahcûb, tercüme, Nicholson, London, s. 161.
  5. ^ Nâme-i Dânişveran, C. I, s. 185.
  6. ^ Mesnevi,Mevlana Türkçesi:Prof.Adnan Kara İsmailoğlu Syf 502,503,785 Akçağ Yayınları 2.Baskı Ankara 2011
  7. ^ Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihi’nde Mezhep Cereyanları, Hilmi Ziyâ Neşriyâtı, Kanaat Kitâbevi, Ahmet Sait Tab’ı, 1940.