EGS Bank, Temmuz 1995 tarihinde İzmir'de yöresel bir banka olarak Ege Giyim Sanayicileri Yatırım Bank A.Ş. adıyla EGS Holding tarafından kurmuştur. 1 Aralık 1996 tarihinden Ege Giyim Sanayicileri Yatırım Bank A.Ş. (EGS Bank) adını almıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 9 Temmuz 2001 tarihinde aldığı kararı ile EGS Bank'ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilmiştir. 26 Aralık 2001 tarihli TMSF kararıyla, Bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 18 Ocak 2002 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir.

EGS Bank
KuruluşTemmuz 1995
Feshedilme28 Aralık 2001
Genel merkezi
İstanbul
,
SahibiEGS Holding