Eşiktelik

Eşiktelik, İskoç etnolog Victor Turner'in, daha önceleri Arnold van Gennep tarafından ortaya atılan geçiş törenleri teorisini geliştirerek, toplum içerisinde bir kesimin, o topluma hakim olan diğer kesimden yavaşça ayrılması ve farklılaşması ile ortaya çıkan arada kalmışlığı anlatan bir kavramdır. Buna göre temel unsur olan topluluktan ayrılan bu diğer kesim, kabul edilebilme ve reddedilme arasında bir yerde gidip gelmektedir.

Eşiktelik kavramı aynı zamanda bir toplumsal statüden bir diğerine geçerken, iki toplumsal statü arasındaki eşikte, statüsüz ve belirsiz olarak kalmak anlamına da gelmektedir. Topluluğun yeni üyeleri toplumsal statülerini elde edinceğe deyin, bir kabul edilmemişlik içerisinde yaşamaktadırlar.

Eşiktelik örnekleriDüzenle

Eşiktelik, iki farklı statü arasındaki bir geçişi anlattığı için, bu konu hakkında verilebilecek en güzel örneklerden birisi ergenliktir. Zira, ergenliğe ulaşan bir birey henüz elde edeceği kimliğe ya da duruma ulaşamamıştır ama eski kimliğini de terketmiş durumdadır. Önceki kimliğine ait ayrıcalık ve sorumlulukları arkada bırakmıştır ama yeni kimliğinin getirilerini de elde edememiştir. Ergen artık çocuk değildir ama henüz yetişkin de değildir. Çocuk olmanın getirdiği bazı imtiyazları arkasında bırakmıştır ama yetişkin olmanın getireceği avantaj ve sorumluluklara henüz zaman vardır.[1]

Ayrıca bakınızDüzenle

DipnotlarDüzenle

KaynakçaDüzenle