Eğitimsel ölçme

Eğitim Bilimleri
Noto Emoji Oreo 1f9e0.svg
Temel Disiplinler
Eğitimsel ölçme
Eğitimsel değerlendirme
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi
Gelişim psikolojisi
Öğrenme psikolojisi
Eğitim sosyolojisi
Eğitim teknolojisi
Öğretim teknolojisi
Eğitim tarihi
Eğitim felsefesi
Eğitim sosyolojisi
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
Okul psikolojisi
Uluslararası eğitim
Özel eğitim
Öğretmen eğitimi
Erken çocukluk dönemi eğitimi
İlk eğitim
Orta eğitim
Üniversite
Yetişkin eğitimi
Öğretim Alanları
Türkçe eğitimi
Okuryazarlık
Matematik eğitimi
Doğa bilimleri eğitimi
Sosyal bilimler eğitimi
Yabancı diller eğitimi
Sanat eğitimi
Beden eğitimi
Teknoloji eğitimi
Meslekî eğitim
İşletme eğitimi

Genel anlamda ölçme, bir olguya anlamlı sayı ya da semboller atama işlemidir. Eğitsel ölçme ise bu olguların öğrenme ürün ya da sürecine göre kazanımları kapsar. Eğitimsel ölçmelerin amacı ölçülmesi amaçlanan öğrenme yapılarının görgül kestirimlerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak değişik ölçme modelleri geliştirilmiştir.