Duncan Idaho

Duncan Idaho, Dune evreninde bir karakter, Paul Atreides'in öğretmenidir. Baharat ile "öngörü" sağlayanların aksine o her şeyi "yaşayarak" tattı ve hatırladı. Paul Atreides'i korurken öldü. Fakat diğer kitaplarda Theilaxlar onu diriltip hayt adında bir gulam olarak tekrar hayata döndürdü önceki hayatını unuttu fakat Muad'Dib sayesinde daha önce hiçbir gulamın başaramadığını başarıp önceki hayatı olan Duncan Idaho kimliğini hatırladı ve hiç bir insanın yaşamadığı kadar yaşadı her öldüğünde diriltildi ve milenyumlar boyunca Atreides'lere hizmet etti.