DrugBank veritabanı, Alberta Üniversitesi'nde bulunan özellikle kimyasal, farmakolojik ve farmasötik ilaçların etki mekanizması, kimyasal yapısı vs... hakkında kapsamlı bilgiler içeren biyoenformatik ve kimya-enformatik tek kaynaktır. Veritabanı 1000'den fazla FDA onaylı küçük moleküllü, 110 FDA onaylı protein/peptid, 100'den fazla diyetetik ve 3200'den fazla deneysel olmak üzere yaklaşık 4100 ilaç içerir. Bunlara ek olarak 15000'den fazla protein (özellikle ilaç olarak kullanılanlar) bu ilaçlara yönlendirilmiştir. Her bir ilaç kartı, yarısı ilacın kimyasal özellikleri ile diğer yarısı ise ilacın etki mekanizması ve protein özellikleri ile ilgili olan 80'den fazla alanda bilgi içerir. Kullanıcılar bu bilgilere DrugBank numaralandırma sistemi ile ulaşmaktadır. Veritabanı David Wishart tarafından korunmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir