Dok, gemileri kıyıya çekerek çoğunlukla su ile olan bağlantısını kesip bu sayede gemi gövdesinde tamir yapılmasına imkân sağlayan tesislerdir. Kuru olmayan dok çeşitleri de mevcuttur. Doklar genellikle tersanelerce işletilmektedirler.

Farklı dok çeşitleri
Doka çekilen bir gemi

Ayrıca bakınızDeğiştir