Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi

Eğitim kurumu

Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi (Sun Yat-sen Üniversitesi de denir. Rusça: Коммунистический университет трудящихся Востока имени Сунь Ятсена), TKP'nin pek çok üyesinin ve Nâzım Hikmet, Vala Nurettin, Nail Çakırhan, İsmail Bilen gibi pek çok Türk aydının eğitim gördüğü eğitim kurumu.[1]

Kuruluşu ve yapısıDüzenle

Komintern, dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren komünist parti kadrolarını eğitmek için bir dizi eğitim kurumu kurdu.[2] Sun Yat-sen Üniversitesi 14 Nisan 1921'de Moskova'da kuruldu. Resmi açılışı ise aynı yılın 21 Ekim günü yapıldı. İlk yıllarda yöneticiliğini SBKP üyesi Karl Radek üstlendi.

Bakü, İrkutsk ve Taşkent olmak üzere üç şehirde eğitim birimlerine sahipti. Üniversitenin Devrimci Doğu (Rusça: Революционный Восток) adında bir de yayını bulunuyordu.

Komintern bünyesinde eğitim veren 4 üniversiteden birisiydi. Diğer üçü:

  • Bolşevizm Pratiği Üniversitesi (Rusça: Университет практического большинства)
  • Batı Ulusal Azınlıklar Üniversitesi (Rusça: Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского)
  • Çin Emekçileri Komünist Üniversitesi (Rusça: Коммунистический университет трудящихся китайцев)

Eğitim programıDüzenle

Üniversitede verilen dersler hem teoriye hem de pratiğe yönelikti: Marksist teori, parti örgütlenmesi ve propaganda, yasama ve yürütme, proleter devrimin teorisi ve taktiği, sosyalist inşanın sorunları ve sendika örgütlenmesi. Bu derslerle dünyanın değişik yerlerinden gelen öğrencilerin politik ve teorik bilinçlenmelerinin önünün açılması amaçlanmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Pons, Silvio (2020). The Cambridge history of communism. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press. ISBN 978-1316634578. 
  2. ^ Smith, S. A. (2017). The Oxford handbook of the history of communism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198779414.