Doğru parçası, geometri'de bir doğrunun sınırlı iki ucu arasında kalan ve her biri yan yana aynı doğrultuda olan noktalar kümesidir.

Tanım değiştir

 
Bir doğru parçası

  vektör uzayı   veya  , ve     nin bir alt kümesidir..

Ayrıca   bir doğru parçasıdır,   şeklinde formülüze edilecek olursa;

 

  ve    ,   ile  

 

  ile  

Bu noktalar büyük harfle gösterilir.