Divaştiç

Divaştiç, Müslümanların Maveraünnehir'i fethi sırasında Maveraünnehir'i yöneten bir Soğd lideridir. 708'den 722'ye kadar Pencikent'in yöneticisi olmuştur.

Divaştiç
Pencakent Hükümdarı
Hüküm süresi 708-722
Önce gelen Çakın Çor Bilge[1]
Sonra gelen Emevi hakimiyeti
Doğum Semerkant
Ölüm 722
Horasan

Soğd kökenli bir ailenin çocuğu olarak Semerkant'ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklar tarafından ailenin kökeni Sasani kralı V. Behram'a kadar bağlanmaktadır.[2]

Soğd bölgesinde, Semerkant merkezli küçük devletlerin konfederasyonu görülmekteydi. Pencikent şehri de Panç hükümdarları olarak da adlandırılan yöneticiler tarafından idare edilmekteydi. 693-708 yılları arasında Panç hükümdarı olarak Türk kökenli Çakın Çor Bilge yönetimde bulunmaktaydı. Çakın Çor Bilge'nin ölümüyle damadı olduğu kabul edilen Divaştiç, Pencikent şehrinin hükümdarı seçildi[1].

İslâm kaynaklarında, Semerkant bölgesinin hâkimi olarak belirtilmiş ve Şûr Dîvâstî olarak adlandırılmıştır.[2] 722 yılında Emevîler'in Fergana'ya akınları üzerine Zerefşan şehri yakınlarında gerçekleşen savaşta Emevi komutan Saîd bin Amr'a yenilmiş ve sonrasında öldürülmüştür.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Soğd Merkezi Yönetimi ve Onun Köktürk Kağanlığı' na Bağlılık Şartları, Gazi Türkiyat, Güz 2013/13: 81-90, Yazan: Bobur Gayıbov
  2. ^ a b "MÎKÂLÎLER", İslam Ansiklopedisi, cilt: 30, sayfa: 46-47, yıl: 2005[ölü/kırık bağlantı]