Disiplinlerarasılık

iki veya daha fazla akademik disiplinin bir faaliyette birleştirilmesi

Disiplinlerarasılık, iki ya da daha fazla akademik disiplinin bir akitivitede birleştirilmesine denir. Örnek olarak araştırma projeleri verilebilir. Disiplin sınırlarının dışına çıkarak, bağdaştırıcı düşünerek, bir yenilik yaratma çabasını ortaya koyar.