Diptik

iki parçadan oluşan resim

Diptik (Yunancaδίπτυχο, diptiho), yan yana ve birbiriyle ilişkili iki resmin oluşturduğu pano şeklindeki resim. Genellikle pano biçimindeki resimler için kullanılan diptikler İlk Çağ boyunca yoğun olarak kullanılmıştır.

Diptik İlk Çağ boyunca yoğun olarak kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız

değiştir