Diplomatik liste

Bir ülkede yer alan büyükelçilik, başkonsolosluk, fahri konsolosluk, ticaret ataşeliği gibi diğer ülkelere ait tüm yabancı temsilciliklerin adres, telefon, e-mail gibi tüm iletişim bilgilerinin yer aldığı, genelde ev sahibi ülke tarafından hazırlanan ve ilgili yerlere (elçilikler, basın kuruluşları gibi) dağıtılan listedir.

Türkiye'de bu görev T.C. Dışişleri Bakanlığı Protokol İşleri Genel Müdürlüğü'nün uhdesindedir.

KaynakçaDüzenle