Dinamik frenleme

Dinamik frenleme, elektrik motorunu durdurmak için motorun jeneratör olarak kullanılmasıdır. Dinamik frenlemede oluşan enerji direnç üzerinden ısı olarak kaybolur veya bir kaynakta daha sonra kullanılmak üzere depolanır.