Diktatör (Roma)

Roma Cumhuriyeti'nde bir resmî makam

Diktatör, Roma Cumhuriyeti'nde siyasi bir makamdı. Diktatör kelimesi Latincede emir veren, dikte eden anlamına gelir. Roma Cumhuriyeti'ne özgü bir siyasi kurum olan bu makam normal magistraların yetkisinin üzerinde olağandışı görevler üstlenen olağandışı bir magistralıktı (magistratus extraordinarius). Resmî adı Magister Populi ("Halkın Efendisi"), Praetor Maximus ("Yüksek Praetor") ve Magister Peditum ("Piyadelerin Efendisi") idi.

Roma diktatörlerinden Lucius Cornelius Sulla

En bilinen Roma Cumhuriyeti diktatörü olan Jül Sezar'ın M.Ö. 44 yılında öldürülmesinden sonra, diktatörlük makamı İmparator Augustus döneminde tamamen kaldırıldı. Roma İmparatorluğu döneminde diktatörlük makamı işlevsiz hale geldiğinden hiçbir zaman bu makam yeniden canlandırılmadı.