Dikromat

Dikromat ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: