Devlet okulu

Devlet okulu, genel olarak kısmen veya tamamen vergilendirme ile finanse edilen, tüm öğrencilere ücret ödemeden eğitim sunulan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıdır. Terim ayrıca, ortaöğretim sonrası eğitim kurumlarını da kapsayabilmektedir.

Bu tür okullar dünyanın hemen hemen her ülkesinde bulunsa da, yapılarında ve eğitim programlarında önemli farklılıklar vardır. Devlet eğitimi genellikle ilk ve orta öğretimi (4 ila 18 yaş arası) kapsar. Yüksek öğrenim bağlamında (18 yaş sonrası) devlet okullarını, özel kuruluşlar veya dini gruplar yerine hükümetler tarafından finanse edilen ve denetlenen üniversiteler, kolejler ve teknik okullar gibi diğer eğitim kurumlarından ayırmak için kullanılabilir.

Dış bağlantılarDüzenle