Demokratik Toplum için Öğrenciler

Demokratik Toplum için Öğrenciler ("Students for a Democratic Society"; SDS), ABD'de bir öğrenci eylemci hareketi idi. Ülkedeki Yeni Sol'u temsil eden başlıca ikonlardan idi. 1969'daki toplantısında sona ermesinden önce 1960'ların ortası boyunca örgüt gelişip çok hızlı bir şekilde büyüdü.

1966 dolaylarında SDS tanıtım broşürünün kapağı.

Düşüşünün ardındaki on yıllar içerisinde SDS, öğrenci örgütlenmesine önemli bir etki olmuştur. Katılımcı demokrasi, doğrudan eylem, radikalizm, öğrenci gücü, kısıtlı bütçeler ile SDS'nin örgütsel yapısı hepsi belli seviyelere göre günümüzdeki Amerikan öğrenci eylemci gruplarında vardır. Sonraki yıllar içerisinde solcu öğrenci örgütlenme ağları şeklinde bir sürü örgütün kurulmasına rağmen bunların hiçbiri SDS'nin nüfuz seviyesine ulaşamamıştır ve çoğu en fazla birkaç sene hayatta kalabilmiştir.

2006'da SDS'nin yeni cisimleşimi kuruldu.