Demetrius Operasyonu

Operasyon Demetrius, 9-10 Ağustos 1971'de "The Troubles" sırasında Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey İrlanda'da düzenlenen bir operasyondur. İrlandalı cumhuriyetçi paramiliterlerle (Geçici İRA ve Resmî İRA) ilişkisi olduğundan süphelenilen 342 kişinin yargı sürecine tabi tutulmadan toplu olarak tutuklanıp gözaltına alınmasını sağladı.

Long Kesh Tutuklama Kampı

Silahlı askerlerin Kuzey İrlanda genelinde başlattığı şafak baskınları dört gün süren ayaklanmaları tetikledi. Olaylarda 20 sivil, iki Geçici İRA üyesi ve iki Britanya askeri öldürüldü. 7.000 kişi evlerini terk etti ve bunların yaklaşık 2.500'ü sınırın güneyine kaçtı.

Sadık paramiliterin taramaya dahil edilmemesi ve gözaltına alınanların çoğunun cumhuriyetçi paramiliterlerle hiçbir bağlantısı olmaması büyük öfke yarattı. Alıkoyma politikası Aralık 1975'e kadar sürdü ve bu süre içinde 1.981 kişi gözaltına alındı. Uygulamayla birlikte gözaltına alınanların kötü muameleye maruz kalması çok sayıda protesto eylemine ve şiddet olaylarında keskin bir artışa yol açtı.

Kullanılan sorgulama yöntemleri, 1976 yılında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından "işkence" olarak tanımlasa da 1978 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temyiz davasında yöntemlerin "insanlık dışı ve onur kırıcı" olduğuna, ancak işkence teşkil etmediğine karar verdi.