Deli Hasan, III. Mehmed dönemindeki Celali isyanları'nda önderlik etmiş kişilerdendir.

Karayazıcı'nın 1602 tarihinde ölümü üzerine kardeşi olan Deli Hasan isyancıların başına geçti. Daha sonra Bağdat valisi Sokolluzade Hasan Paşa'yı Tokat'ta kuşattı. Kaleden kaçan birinin valinin her zaman oturduğu yeri haber vermesi üzerine Sokolluzade Hasan Paşa tüfek atışıyla vurularak öldürüldü. Tokat kuşatmasını kaldırdıktan sonra Ankara taraflarına gelerek şehirden haraç aldı. Üzerine gönderilen Diyarbakır beylerbeyi Hadım Hüsrev Paşa kuvvetlerinin dağılması üzerine bu durumdan cesaret alan Deli Hasan 1602 yılında Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olan Kütahya'yı yaktıktan sonra Afyonkarahisar taraflarına gitti.[1]

Osmanlı devleti Avusturya Arşidüklüğü ile savaşın devam etmesi üzerine Anadolu'daki bu duruma bakamadığından isyancı baskısından kurtulmak için halkın bir kısmı çiftliklerini ve yerlerini bırakarak şehirlerdeki önemli kalelere sığındı ve orada uzun süre kalmak zorunda kaldı. Bu durumu çözmek amacıyla sadrazam Yemişci Hasan Paşa döneminde Deli Hasan'a Bosna Beylerbeyliği ile emrindeki ileri gelen isyancı liderlerine sancakbeyliği ve kapıkulu süvariliği verildi ve soygunculuklarına göz yumularak Avusturya seferine gönderildi. Bosna'da yaptığı kötülüklerden dolayı Temeşvar beylerbeyliğine getirildi. Estergon'un fethinden sonra öldürülmekten kurtularak önce Temeşvar daha sonra Belgrat'a kaçtı. 1606 yılında bulunduğu Belgrat'ta Tiryaki Hasan Paşa tarafından öldürtülmüştür.[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Osmanlı Tarihi, III. Cilt-I.Kısım, 10. baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı